Rodzaje uprawnień2015-01-09T15:17:57+00:00

Nasz szkoła prowadzi kursy do wszystkich stopni uprawnień:

Podstawowym dokumentem uprawniającym do latania jest Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni (ŚK PGP)

W dokumencie tym wpisywane są uprawnienia podstawowe i dodatkowe. Aby móc latać, należy posiadać przynajmniej jedno uprawnienie podstawowe:

-PP – uprawnienie do lotów swobodnych

-PPG – uprawnienie do lotów z napędem PPG (start na nogach)

-PPGG – uprawnienie do lotów na wózku PPGG (start na kółkach)

Zgodnie z powyższym – latanie swobodne lub napędowe są zupełnie oddzielnymi uprawnieniami, więc nie ma potrzeby posiadania uprawnień do lotów swobodnych, aby latać z napędem.

 

Uprawnienia dodatkowe:

-TANDEM – uprawnienie do lotów w tandemie (dawne CP)

-INS – uprawnienie instruktorskie

 

Obecnie nie są już wpisywane i przed to wymagane uprawnienia PDI  – każdy pilot może przygotować paralotnię do startu. Uprawnienie do lotów w tandemie zmieniło nazwę z CP na TANDEM.